Najlepšie tankovanie v meste a na diaľnici
Najlepšie tankovanie v meste a na diaľnici

Prémiové palivá ČS Tanker

Naše palivá zodpovedajú prísnym európskym kritériám a normám.

Natural 95

Ide o bezolovnatý automobilový benzín, ktorý je určený najmä pre moderné typy spaľovacích motorov. Benzín sa najčastejšie vyrába frakčnou destiláciou z ropy.

 Natural 101

 

Nový typ motorového paliva pre moderné benzínové motory. Natural 101 Plus vyniká vysokým oktánovým číslom, ktoré zabezpečí ešte vyšší výkon.  Palivo prešlo úspešne laboratórnymi testami skúšobne SGS. Vysoká úroveň paliva overená na nezávisle odobratej vzorke. Merania potvrdili o niečo vyššiu hodnotu oktánového čísla ako 101.

Oktánovým číslom je veličina označovaná skratkou  OČ, udáva odolnosť benzínu proti detonačnému spaľovaniu. Čím je vyššie oktánové číslo, tým je palivo odolnejšie proti detonačnému spaľovaniu. Oktánové číslo je jedna zo základných charakteristík motorových palív pre zážihové motory.

Hlavnými výhodami tohto paliva sú:

 • udržuje čistý palivový systém
 • systém clean up dočisťuje trysky
 • zabezpečuje zvýšenie mazania až do 7%
 • znižuje spotrebu paliva o 5 až 7%
 • zabraňuje korózii motora
 • zvyšuje výkon motora
 • znižuje obsah NOvo výfukových plynoch
 • zlepšuje studený štart motora
 

Diesel

Nafta, nazývaná aj diesel, je určená pre motory, ktoré sú poháňané naftou. Ide o kvapalné palivo tvorené zmesou ťažšie odpariteľných uhľovodíkov a ďalších prídavných látok. Nafta sa používa ako palivo pre väčšinu vznetových motorov a najčastejšie sa vyrába hydrogenizáciou frakcií z destilácie ropy.

 

 Diesel 60

Naša spoločnosť uviedla na trh nový druh prémiovej motorovej nafty s názvom Diesel 60. Jedná sa o moderný dieslový produkt 21. storočia. Obsahuje súbor špeciálnych prísad – aditív a vyššieho cetánového čísla, ktoré presahuje hodnotu vyššiu ako 60. Tento parameter je meradlom vznietivosti paliva. Znižuje čas potrebný ku vznieteniu, čím dosiahne nárast maximálneho výkonu, tichší chod motora a zníženie spotreby paliva. Ďalšiu skupinu prísad tvoria mazacie prísady, antikorózne a detergenčné prísady. Súbor týchto vlastností paliva chráni a čistí vstrekovacie trysky, palivovú sústavu a zabraňuje zadretiu palivového čerpadla. Zvýšením cetánového čísla v kombinácii s vyššou mazivosťou paliva dochádza k zníženiu trecích strát , čo zapríčiňuje úspornejšiu prevádzku.

Hlavnými výhodami tohto paliva sú:

 • udržuje čistotu palivových trysiek
 • chráni palivový systém pred koróziou
 • zvyšuje mazaciu schopnosť paliva
 • zvyšuje cetánové číslo o 10 jednotiek
 • zlepšuje chod a  studený štart motora
 • znižuje spotrebu paliva o 5 až 7%
 • eliminuje nežiaduce účinky biozložky
 •  

LPG

Skvapalnený ropný plyn je najrozšírenejším alternatívnym motorovým palivom na Slovensku, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Získavame ho pri ťažbe zemného plynu a ropy alebo ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy v rafinériách.

AdBlue

AdBlue je kvapalné aditívum využívajúce technológiu SRC, ktorá sa používa pri úprave výfukových plynov naftových motorov na úroveň emisných limitov Euro 4 a vyšších. AdBlue je chemický vysoko čistý vodný roztok močoviny, ktorý sa vyrába z čistej močoviny a demineralizovanej vody.

ODPORÚČANÉ ČLÁNKY